L-ART IMQADDSA – Lulju-Settembru 2009

L-ART IMQADDSA
Lulju-Settembru 2009

Awturi varji

(pp.32)

© Copyright 2009 – EDIZZJONI TAU
Permission granted for unlimited use.
Credit required.

WERREJ:
Editorjal;
Meta L-Bażilika tal-Qabar ħadet in-Nar;
Pawlu ta’ Tarsu (6);
Pellegrinaġġ taż-Żgħażagħ;
L-Aħħar Ikla ta’ Ġesù ma’ l-Appostli;
Il-Persuna ta’ Ġesù skond S. Luqa;
In-Nawfraġju ta’ San Pawl;
Il-Misteru tat-Trinità (4).

Free download here (pdf)

Comments are closed.