L-ART IMQADDSA – April-Ġunju 2009

L-ART IMQADDSA
April-Ġunju 2009

Awturi varji

(pp.32)

© Copyright 2009 – EDIZZJONI TAU
Permission granted for unlimited use.
Credit required.

WERREJ:
L-Użurpazzjoni tal-Griegi Ortodossi;
Pawlu ta’ Tarsu (5);
Pawlu: Martri fil-Ħajja u fil-Mewt;
It-Tnax-il Appostlu magħżula;
Il-Ħaruf tal-Għid u San Pawl;
In-Nawfraġju ta’ San Pawl;
Il-Misteru tat-Trinità (3)

Free download here (pdf)

Comments are closed.