MIN KIEN SANT’ANTNIN TA’ PADOVA

MIN KIEN SANT’ANTNIN TA’ PADOVA

Awturi Varji
(Istitut Franġiskan – Malta)

(pp. 129)

© Copyright 1995 – EDIZZJONI TAU

Dan l-istudju għandu l-iskop li jiskopri l-figura u l-messaġġ ta’ S. Antnin ta’ Padova fid-dawl veru tiegħu. Għalkemm dan il-qaddis hu l-aktar wieħed magħruf fil-kristjanità, l-aktar fis-sensibilità popolari u fid-devozzjoni, ċertament mhux daqstant magħruf għal dak li għallem u ippriedka. L-edizzjoni kritika tas-Sermones tiegħu, li issa ġiet ippubblikata fit-traduzzjoni taljana fl-okkażjoni tat-VIII ċentinarju mit-twelid tiegħu, fetħet il-possibilità li l-messaġġ tiegħu joħroġ aktar għad-dawl.

FREE download here (pdf)

Comments are closed.