Spirtu u Ħajja No.77 : Lulju – Settembru 2006

April 2nd, 2010 @ 09:36 |

Spirtu u Ħajja No.77:
Lulju – Settembru 2006

CONTENTS:
Editorjal
Fra Leone u Sħab San Franġisk
Status Ġuridiku ta’ l-aħwa Lajċi OFM
Agnese ta’ Praga u l-Privileġġ tal-Faqar (2)
Sta. Eliżabetta ta’ l-Ungerija
Sorijiet Franġiskani, Storja u Spiritwalità
Kap. Ġenerali OFM
Kotba

Copyright 2006 – EDIZZJONI TAU

Permission granted for unlimited use.
Credit required.

Free download here (pdf)